Beschrijving

Kast koeling wordt steeds belangrijker dezer dagen. Een goede luchtstroming
in het systeem zorgt ervoor dat het systeem koeler blijft en stabieler werkt.